Postman ile API Testi Eğitimi

Postman ile API Test Eğitimi, uluslararası yazılım test standartlarına uygun olarak API testlerinin nasıl oluşturulup yürütüleceği konusunda kapsamlı bilgi sunar.

Kapsam

Postman ile API Test Eğitimi, uluslararası yazılım test standartlarına uygun olarak API testlerinin nasıl oluşturulup yürütüleceği konusunda kapsamlı bilgi sunar.

Eğitim; Postman aracının özelliklerinin detaylı olarak incelenmesiyle başlayıp API testlerinin otomatikleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede konuları ele alır.

Postman, API test alanında uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

Bu eğitimle, Postman ile API testlerini gerçekleştirirken sektörde kabul görmüş en iyi yöntemlerin ve uygulamaların nasıl benimsenip uygulanacağı konusunda detaylı bilgi sağlanması hedeflenir. API test süreçlerine ve otomasyonuna ilgi duyan yazılım test mühendisleri, QA profesyonelleri, sistem analistleri, backend geliştiricileri ve diğer ilgili teknik uzmanlara yöneliktir. Aynı zamanda Postman aracını daha etkin kullanarak test süreçlerini otomatikleştirmek isteyen profesyoneller için de uygundur.

 Eğitim İçeriği:

1. API ve Test Temelleri:

a. API Nedir? Tanım ve Önemi

2. Postman Arayüzü ve Temel İşlevleri:

a. Arayüz Tanıtımı b. HTTP Metotları ve Durum Kodları

c. Temel İsteklerin Oluşturulması

3. Test Senaryoları ve Otomasyonu:

a. Postman'da Test Senaryosu Oluşturma

b. Otomasyon Scriptleri ve Testlerin Yürütülmesi

4. İleri Seviye Özellikler:

a. Postman Scripting

b. Ortamlar, Değişkenler ve Collection Kavramları

5. CI/CD Entegrasyonu:

a. Jenkins ile Postman Testlerinin Otomatikleştirilmesi

b. Otomatik Test Raporlarının Oluşturulması ve Paylaşılması

6. Best Practices ve Öneriler:

a. Postman'da En İyi Uygulamalar

b. Sıkça Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

Kazanımlar:

● API test temellerini ve Postman aracının özelliklerini öğrenmek

● Etkili API test senaryoları oluşturabilmek

● Test otomasyon süreçlerini Postman üzerinde uygulayabilmek

● Postman'ın CI/CD süreçleriyle entegrasyonunu anlamak ve bu entegrasyonu etkili bir şekilde uygulamak.