Performans Testi Eğitimi

Performans Testi Eğitimi, yazılımın performans gereksinimlerini doğru bir şekilde belirlemek ve bu gereksinimlere uygun olarak testler yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi katılımcılara sağlar.

Kapsam

Performans Testi Eğitimi, yazılımın performans gereksinimlerini doğru bir şekilde belirlemek ve bu gereksinimlere uygun olarak testler yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi katılımcılara sağlar.


Bu eğitimde, performans testinin temellerinden, test seviyeleri ve protokollerine, metriklerin ve kabul kriterlerinin belirlenmesinden JMeter aracıyla performans testlerinin uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede konular ele alınır.


Eğitim, performans testi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen yazılım test mühendisleri, QA profesyonelleri, sistem analistleri ve ilgili teknik uzmanlara yöneliktir. Aynı zamanda performans testi araçlarını daha etkin kullanarak yazılımın performansını değerlendirmek isteyen profesyonellere de uygundur.

 

Eğitim İçeriği:

1. Performans Testinin Temelleri:

a. Performans testi nedir ve neden önemlidir?

b. Performans test tipleri

2. Performans Test Seviyeleri ve Protokoller:

a. Performans test seviyeleri: Unit, Integration, System, Load, Stress vb.

b. Uygulanabilecek protokoller: HTTP, HTTPS, JMS, SOAP, REST vb.

c. Servis seviyesinde performans testinin önemi ve faydaları

3. Performans Test Metriklerinin ve Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi:

a. Metriklerin belirlenmesi ve anlamlandırılması

b. Servis seviyesinde önemli metrikler

c. Performans kabul kriterlerinin tanımı

d. Servis seviyesinde kabul kriterlerinin belirlenmesi

4. Performans Test Scriptlerinin JMeter ile Oluşturulması:

a. JMeter arayüz tanıtımı ve temel bileşenler

b. Performans test senaryolarının hazırlanması

c. REST ve SOAP servis testleri

d. JMeter Testlerinin kaydedilmesi ve düzenlenmesi

5. Performans Test Verilerinin Yönetimi:

a. Test verilerinin oluşturulması

b. Dinamik veri kullanımı

6. Performans Testlerinin JMeter ile Yürütülmesi:

a. Testlerin koşulması

b. JMeter ile servis test senaryolarının uygulanması

c. Assertion ve Extractor kullanımı

7. Performans Testlerinin Loadmance ile Yürütülmesi:

8. Performans Test Sonuçlarının Analizi:

a. Test sonuç analizi

b. Performans darboğazlarının tespiti

c. İstatistiksel rapor ve grafiklerin yorumlanması

9. Pratik Uygulamalar:

a. Örnek senaryolarla servis seviyesi performans testi

b. Pratik örneklerle bilginin pekiştirilmesiÖn Koşul

:


Temel programlama bilgisi, temel test bilgisi ve ağ ve protokol bilgisinin bilinmesi gerekmektedir.,

 

Kazanım

lar:● Performans testi temellerini ve en iyi uygulama araçlarını öğrenmek

● Etkili performans test senaryoları ve scriptleri oluşturmak

● Performans metriklerini ve kabul kriterlerini doğru bir şekilde belirlemek

● JMeter aracıyla performans testlerini başarılı bir şekilde tasarlamak, uygulamak ve sonuçları analiz etmek

● Dinamik veri kullanımını anlamak ve bu verileri performans testlerinde kullanmak

● Performans test sonuçlarını değerlendirmek ve bu sayede sistemdeki darboğazları ve potansiyel performans sorunlarını tespit etmek

● Öğrendiklerini gerçek dünya senaryoları üzerinde uygulamak