Karate Framework ile API Testi Eğitimi

Bu eğitim, Katılımcılara Karate Framework kullanarak API testleri oluşturma, otomatize etme ve yönetme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Bu eğitim, Katılımcılara Karate Framework kullanarak API testleri oluşturma, otomatize etme ve yönetme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. API testleri, yazılım projelerinde uygulamanın doğru çalıştığını doğrulamak ve uygulama programlama arayüzlerinin (API'ler) beklenen sonuçları üretip üretmediğini kontrol etmek için hayati bir rol oynar.


Karate Framework, bu API testlerini kolayca ve etkili bir şekilde oluşturmak ve otomatize etmek için güçlü bir araç sunar. Yazılım test mühendisleri, QA profesyonelleri, yazılım geliştiricileri ve ilgilenen diğer teknik uzmanlara yöneliktir. API testlerini oluşturmayı, geliştirmeyi veya otomatize etmeyi öğrenmek isteyen yazılım geliştiricileri ve test mühendisleri ile Karate Framework'ü kullanarak API testlerini daha etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlayan profesyoneller için uygundur.Eğitim İçeriği:1. API Testinin Temelleri:

a. API nedir ve neden önemlidir?

b. API test tipleri

c. API test seviyeleri ve protokoller

2. Karate’nin Temel Özellikleri:

a. Karate arayüz tanıtımı ve temel bileşenler

b. HTTP istekleri (GET, POST, PUT, DELETE vb.)

c. Yanıtların doğrulanması

3. Karate ile Çeşitli API Protokollerini Kullanma:

a. RESTful servis testleri

b. GraphQL testleri

c. SOAP servis testleri

4. API Otomasyonunun Temelleri:

a. Otomasyon süreçleri ve stratejileri

b. Sürekli entegrasyon/integrasyon (CI/CD) içinde Karate'nin yeri

c. Otomasyonun takip edilmesi ve raporlanması

5. Karate ile API Test Otomasyonu:

a. Otomasyon test senaryolarının hazırlanması

b. Dinamik veri kullanımı

c. Karate ile otomasyon testlerinin kaydedilmesi ve düzenlenmesi

6. Karate’nin İleri Seviye Özellikleri:

a. Dinamik JSON ve XML doğrulamaları

b. Paralel testler ve Mock servislerin oluşturulması

7. Pratik Uygulamalar:

a. Örnek senaryolarla API testi ve otomasyonu

b. Pratik örneklerle bilginin pekiştirilmesi

 

Ön Koşul ve Derse Hazırlık:


Java veya nesne tabanlı dillerden birisinin orta düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Ders öncesi Java JDK, IntelliJ IDEA, Karate Framework, Maven ve TestNG’nin bilgisayarlara kurulması gerekir.

 

 

 

Kazanımlar

:● Karate Framework'i Kullanabilme: Katılımcılar, Karate Framework'ü API testleri oluşturmak, yönetmek ve otomatize etmek için nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Karate Framework'in temellerini anlamak, API testlerini yazmak için önemlidir.

● API Testleri Oluşturma Yeteneği: Katılımcılar, API testleri oluşturmayı öğrenirler. Karate Framework ile HTTP istekleri gönderme, cevapları doğrulama ve test senaryolarını yazma becerileri kazanırlar.

● Veri Yönetimi: Karate Framework kullanarak verileri test senaryolarına nasıl dahil edeceklerini ve dinamik test senaryoları oluşturacaklarını öğrenirler. Bu, farklı senaryoları test etmek ve verilerle çalışmak için önemlidir.

● Senaryoları Otomatize Etme: Katılımcılar, Karate Framework kullanarak API testlerini otomatize etmeyi öğrenirler. Test senaryolarını sürekli entegrasyon araçlarıyla otomatik olarak çalıştırma yeteneği kazanırlar.

● TestNG Entegrasyonu: TestNG kullanarak Karate Framework ile test senaryolarını nasıl organize edeceklerini ve çalıştıracaklarını öğrenirler. TestNG, testlerin düzenlenmesi ve sonuçların izlenmesi için önemlidir.

● Pratik Beceriler: Eğitim boyunca katılımcılar, uygulamalı örneklerle ve projelerle çalışarak Karate Framework ile API testlerini oluşturma ve otomatize etme becerilerini pratiğe dökebilirler.

● Sertifikasyon: Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sertifikası verilir. Bu sertifika, Karate Framework ile API testleri konusundaki yeteneklerini belgelemelerine yardımcı olabilir.