Appium ile Mobil Test Otomasyonu Eğitimi (IOS Mobil)

Mobil Test Otomasyonu Eğitimi, katılımcılara Appium aracılığıyla İOS mobil uygulamalarının otomasyonunu nasıl yapacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Mobil Test Otomasyonu Eğitimi, katılımcılara Appium aracılığıyla İOS mobil uygulamalarının otomasyonunu nasıl yapacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcılar bu eğitim ile mobil test otomasyonunun temel ilkelerini öğrenerek Appium'un kullanımını keşfedecek ve gerçek dünya senaryolarını otomasyonla ele almayı öğrenecekler.

Bu eğitime, yazılım test mühendisleri, mobil uygulama test uzmanları, test analistleri ve yazılım geliştiriciler gibi mobil test otomasyonuna ilgi duyan profesyoneller için uygundur.

Eğitim İçeriği:


 ● Mobil Test Otomasyonuna Giriş

● Appium ve Mobil Test Otomasyonu Temelleri

● Appium Kurulumu, Ayarları

● Emulator ve Fiziksel Cihaz Ayarlamaları

● Mobil Uygulama Otomasyon Senaryolarının Oluşturulması

● Veri Doğrulama ve Etkileşim Testleri

● Hata Yönetimi ve Raporlama

Ön Koşul ve Derse Hazırlık: Java veya nesne tabanlı dillerden birisinin orta düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Ders öncesi Java JDK, IntelliJ IDEA, Android Studio, Appium Maven ve TestNG’nin bilgisayarlara kurulması gerekir.

Kazanımlar:

● Appium ve mobil test otomasyonunun temel kavramlarını anlamak

● Appium kurulumunu gerçekleştirebilmek

● Simulator ve fiziksel cihazlarda test senaryoları oluşturup yürütebilmek

● Mobil test otomasyon senaryolarını hata yönetimi ve raporlama ile tamamlayabilmek.