Katalon Studio’da Record & Run Özelliği: Hızlı ve Etkili Test Otomasyonu

Bazı geliştiriciler ve test mühendisleri için test senaryolarını yazmak veya öğeleri manuel olarak tanımlamak zaman alıcı olabilir. İşte tam da bu noktada Katalon Studio’nun “Record” özelliği devreye girer. Bu özellik, test senaryolarını otomatik olarak kaydederek ve çalıştırarak test otomasyonunu hızlandırır ve kolaylaştırır.
Kullanıcılar, Record özelliğini kullanarak bir uygulama üzerinde tıklamalar yapabilir, metin girişi yapabilir ve diğer etkileşimlerde bulunabilirler. Katalon Studio, bu etkileşimleri otomatik olarak bir test senaryosuna dönüştürür ve kullanıcının düzenlemesine izin verir.


Faydalar:

Hızlı ve etkili test senaryoları oluşturma: Record özelliği, kullanıcıların test senaryolarını hızlı bir şekilde oluşturmalarını sağlar.

Daha az kod yazma: Kullanıcılar, test senaryolarını elle kodlamak yerine etkileşimleri kaydederek senaryoları oluşturabilirler.

Zaman ve kaynak tasarrufu: Otomatik kaydetme ve çalıştırma, test otomasyonunu hızlandırır ve geliştiricilerin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Katalon web, mobil, desktop tüm platform uygulamalarında ve farklı browser tiplerinde kayıt özelliğini desteklemektedir.
 

Örnek Test senaryosu Oluşturalım
1-) Record web butonuna tıklandığında web recorder ekranı açılır.

2-) Test edilecek sayfanın URL bilgisi girilir.

Expand butonu ile Web recorder sayfası aşağıdaki gibi genişletilebilir.

3-) URL inputu sağında bulunan record (chrome simgesi) ile kayıt başlatılır. Kayıt başlatıldıktan sonra aşağıda görüldüğü gibi browser açılacak ve ilgili siteye yönelecektir.

Ayrıca Record (chrome simgesi) sağında bulunan ok simgesi ile dropdown menu açılarak diğer browser tipleri seçilerek de kayıt başlatılabilir.

4-) Uygulama üzerinde manuel olarak senaryo adımları oluşturulur.

Örnek Test Senaryosu

1)    Browser açılır
2)    https://katalon-demo-cura.herokuapp.com sayfasına yöneliniz
3)    Make Appointment butonuna tıklanır
4)    Username girilir
5)    Hatalı Password girilir
6)    Login butonuna tıklanır.
7)    Uygun sayfaya yöneldiğinin doğrulaması yapılır.

Bir elementin üzerine geldiğinizde, tarayıcı elementi vurgular ve sayfanın üst kısmında karşılık gelen XPath’ı görüntüler.

Step-3 Make Appointment butonuna tıklanır.

Web sayfası üzerinde yaptığınız her etkileşim (click, inputa değer girme vb) kayıt altına alınır. Kaydedilen adımlar, Recorded Actions altında otomatik olarak oluşturulur.

Recorded Actions altında senaryo adımları oluşur.

Step-4 Username girilir.
Step-5 Hatalı password girilir.
Step-6 Login butonuna tıklanır.

Doğrulama yapmak için ilgili element üzerine sağ tıklanır ve Katalon Studio seçeneğinde bulunan eylemler seçilebilir. Örnek olarak Verify Element Present seçebilir.


Step-7 Uygun sayfaya yöneldiğinin doğrulaması yapılır. Doğrulama yapmak için ilgili element üzerine sağ tıklanır ve Katalon Studio seçeneğinde bulunan eylemler seçilebilir. Örnek olarak Verify Element Present seçilebilir. İlgili elementin sayfada görüldüğü kontrol edilir.

Web Recorder üzerine yansıyan senaryo adımlarını düzenleyebilirsiniz. Step silebilir, aşağı-yukarı taşıyabilirsiniz. Web recorder sayfasında bulunan RUN butonu ile test senaryosunu kaydetmeden (Save Script butonu ile Test Case’e dönüştürmeden) run edebilir, logları inceleyebilirsiniz.

5-) Save Script yapılarak test case kaydedilir. Kaydetme işlemi gerçekleştirdiğimizde, bir pencere açılır. Bu pencerede kullanılan ve ekranda bulunan nesnelerin bir listesi görüntülenir ve bunlar Object Repository’e eklenir. Yeni bir klasör oluşturarak bu nesneleri test senaryosuyla ilişkilendirebiliriz.

OK butonuna tıkladıktan sonra test senaryosu kaydedilir. Test Case altında yeni test case oluşur.

Özet olarak;

1.Kayıt (Record) Modu:


●    Record özelliğini başlattığınızda, Katalon Studio kayıt moduna geçer.
●    Kayıt modunda, uygulamada gerçekleştirdiğiniz tüm etkileşimler otomatik olarak kaydedilir.
●    Etkileşimler, kullanıcının tıklamaları, metin girişleri, form doldurmaları, seçimler yapması gibi işlemleri içerebilir.
●    Kullanıcı uygulamada dolaşırken, Katalon Studio otomatik olarak kullanıcının yaptığı her etkileşimi kaydeder.


2. Senaryo Oluşturma:


●    Kayıt modunda gerçekleştirilen tüm etkileşimler, test senaryosunu otomatik olarak oluşturmak için kullanılır.
●    Katalon Studio, kaydedilen etkileşimleri temel alarak bir test senaryosu oluşturur.
●    Test senaryosu, kullanıcının yaptığı etkileşimleri adım adım takip eder ve bunları otomatik olarak kaydedilmiş bir senaryo formatına dönüştürür.
●    Senaryo, uygulamanın test edilmesi gereken belirli işlevlerini kapsar ve bu işlevlerin doğru bir şekilde çalıştığını doğrulamak için kullanılır.


3. Senaryo Run Etme:


●    Oluşturulan test senaryosu, Katalon Studio’nun Run modunda çalıştırılabilir.
●    Kullanıcı, kaydedilen senaryoyu seçerek veya test senaryosunun kodunu düzenleyerek senaryoyu run edebilir.
●    Katalon Studio, seçilen senaryoyu otomatik olarak çalıştırır ve uygulamanın belirli işlevlerinin beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
●    Senaryonun sonucu, test raporları aracılığıyla kullanıcıya sunulur ve hatalar veya başarılar raporlanır.


4. Düzenleme ve Geliştirme:


●    Oluşturulan test senaryosu, daha sonra düzenlenebilir veya geliştirilebilir.
●    Kullanıcılar, kaydedilen senaryoyu düzenleyerek veya ek işlemler ekleyerek senaryoyu özelleştirebilir.
●    Bu düzenlemeler, test senaryosunun daha esnek ve kapsamlı olmasını sağlar ve test kapsamını genişletebilir.

Sonuç


Katalon Studio’nun Record and Run özelliği, test otomasyonunu daha erişilebilir hale getirir ve test senaryolarını hızlı bir şekilde oluşturmayı mümkün kılar. Bu özellik, geliştiricilere ve test mühendislerine zaman ve kaynak tasarrufu sağlar, böylece yazılım geliştirme sürecini daha verimli hale getirir.

 

Yazan: Salim Öncü