UI/UX Testi

UI/UX testi, bir kullanıcının bir ürün veya hizmetle etkileşimini değerlendirerek kullanıcı arayüzü ve deneyimini optimize etmeyi amaçlar.

Kapsam

Farklı uygulamaların farklı bilgi seviyelerine sahip kullanıcılar tarafından kullanılması, kullanıcılara kullanımı kolay ve anlaşılabilir ara yüzler sunmayı zorlaştırmaktadır. Bir uygulamanın kullanılabilirliği de uygulamanın kullanıcıyı benimseme, kullanıcı elde tutma ve kullanıcı memnuniyeti alanlarındaki başarısı ile doğrudan orantılı olduğu için kullanımı kolay, anlaşılabilir, sezgisel ara yüzler tasarlamak büyük önem taşıyor.


Bu hizmetimizde, deneyimli test kadromuzla çözüm ara yüzünüzü kontrol ederek, çözümünüzün hedef kitleniz tarafından içgüdüsel bir şekilde kolaylıkla anlaşılıp, rahatlıkla kullanılıp kullanılmadığını analiz ederek çözümünüz için ürün iyileştirmelerine dönüştürülebilecek geri bildirimler sunmayı amaçlıyoruz.


Bu çözüm hangi ihtiyaçlara cevap veriyor?

  • Geliştirilen yeni özelliklerin pazara çıkmadan önce sezgisel ve kullanıcı dostu olup olmadığının doğrulanmasına,
  • Ara yüzde bir işlemin başarıyla tamamlanması için gereken süre ölçülerek, geri bildirim verilmesine,
  • Kullanıcı ara yüzünde (UI) yer alan tüm bileşenlerin doğru olarak çalışıp çalışmadığının kontrolünün sağlanmasına,
  • Kullanıcı ara yüzünde (UI) yer alan bileşenlerin tutarlılığın kontrol edilmesine,
  • Kullanıcı ara yüzündeki bileşenlerin farklı cihaz, tarayıcı ve platformda aynı şekilde görüntülenip görüntülenmediğinin kontrol edilmesine,
  • Son kullanıcıyı simüle ederek gerçekleştirilen testler sonucunda, uygulama hakkındaki son kullanıcı yorumları, geri bildirimlerin paylaşılmasına,
  • Kullanıcı ara yüzünde yer alan hataların, geliştirmenin erken aşamalarında fark edilmesine yardımcı olur.