Test Süreç Yönetimi

Test koşullarını ve test durumlarını saptamak için test tasarım tekniklerinin uygulanmasını içeren hazırlık aşamasıdır.

Kapsam

Test süreç analizi, genel test hedeflerinin somut test koşullarına ve test senaryolarına dönüştürüldüğü faaliyettir. Bu aşama, test koşullarını türetmek ve seçmek için test tasarım tekniklerinin uygulanmasını içeren test hazırlık aşamasını kapsar.

Süreç Akışı

Hedef Belirleme

Tarafımızdan geliştirilmiş V-Test & Excellence Test Olgunluğu Modeli ile organizasyondaki yazılım testi düzeyi belirlenerek ilerleme sağlamak için hedefler saptanır.

İhtiyaç Analizi

Gereksinimler, yazılım bütünlüğü seviyesi, risk analizi raporları, mimari, tasarım, ara yüz özellikleri gibi test esasları gözden geçirilir.

Test Edilebilirlik Değerlendirme

Test esasının ve test nesnelerinin test edilebilirliği değerlendirilir.

Olgunluk Düzeyi Belirlenme

Test sürecinin olgunluk düzeyi ve test analistlerinin bilgi ve becerileri belirlenir.

Paydaş Katılımı

Paydaşların test sürecine katılımları belirlenir.

Koşullarının Belirlenmesi

Test öğelerinin analizine, yazılımın spesifikasyonuna, davranışına ve yapısına dayalı olarak test koşulları belirlenir ve önceliklendirilir.

Kurulum Süreci

Test ortamı kurulumu tasarlanır ve gerekli altyapı ve araçlar belirlenir.

Senaryo Test Süreci

Test tabanı ve test senaryoları arasında çift yönlü izlenebilirlik sağlanır.