Test Envanteri Yönetimi

Test envanter danışmanlığı, test hizmetlerinde standart işlem ve raporlamaların yapılabilmesi için sistem, ürün, uygulama envanteri oluşturulmasını kapsar.

Kapsam

Bu kapsamda test strateji, prosedür ve plan dokümanları ile test uzmanı sorumlulukları, test takvimi, bitti tanımı, hata yönetim süreci, test verisi üretim yöntemleri, test durum raporu, test kapanış raporları hazırlanır. Tüm dokümanların yer aldığı sistem, ürün, uygulama envanteri ve bu envanterlerin içerikleri yine Virgosol tarafından müşteriye özel hazırlanır.