Performans Testi

Performans testi, yazılım uygulamanızdaki performans darboğazlarını belirlemek üzere gerçekleştirdiğimiz fonksiyonel olmayan test çeşitlerinden biridir.

Kapsam

Belirli bir iş yükü altında uygulamanızın hızını, yanıt süresini, kaynak kullanımını, kararlılığını ve ölçeklenebilirliğini test edip raporlayarak sorunların farkedip ortadan kaldırmasını sağlıyoruz. Performans testi üzerine geliştirmiş olduğumuz ürünümüz Loadmance sayesinde bu alanda çok daha esnek olup özel hizmetler sunabiliyoruz. Loadmance ile uygulamanıza uygun konfigürasyonları seçerek CPU ve bellek gibi kaynakların uygulamanın farklı bölümleri tarafından nasıl tüketildiğini modelleyip bunları simüle edebilmek mümkün hale geliyor. Bunlara ek olarak yerel makine ve coğrafi sınırlar ile sınırlı kalmayıp farklı sunuculardan ve ülkelerden dağıtılmış testler gerçekleştirerek uygulamanızın ihtiyacına göre performans testi hizmeti sağlayabiliyoruz. Özelleştirilebilen raporlama ekranlarımız sayesinde derinlemesine analizlerle detaylı olarak performans testi sonuçlarınızı raporluyoruz.