Mobil Test

Mobil Test Otomasyonu Hizmeti ile yazılım geliştirme hızınız azaltılmadan ürün risklerini tespit edip, çözümü için katkı sağlayarak ürün kalitenizi geliştiriyoruz.

Kapsam

Mobil test otomasyonu Hizmeti ile yazılım geliştirme hızınız azaltılmadan ürün risklerini tespit edip, çözümü için katkı sağlayarak ürün kalitenizi geliştiriyoruz.

Süreç Akışı

Analiz

Uluslararası test standartları ve yöntemleriyle mevcut sistemin analiz edilmesi.

Kurgu

Mobil test otomasyon yapısının kurumun ihtiyaçları gözetilerek açık kaynak kodlu araçlarla kurgulanması.

Test Senaryolarının Hazırlanması

Uluslararası test standartları ve yöntemleriyle test senaryolarının hazırlanması.

Test Çeşitlerinin Belirlenmesi

Test senaryolarının fonksiyonalite, performans, negatif scenario gibi uluslararası standartlardaki test çeşitleri ile belirlenmesi, scriptlerin geliştirilmesi ve test senaryolarında kuruma özgü geliştirilmesi.

Koşum

Koşuma hazırlık durumunun kontrolü için ön koşumun gerçekleştirilmesi, koşum sonuç raporlarının her gün yayınlanması ve analiz edilmesi.

Geliştirme

Bulunan hatalara ilişkin görsel materyallerle desteklenen açıklayıcı hata kayıtlarının geliştiricilere gönderilmesi.

Regresyon Testi

Senaryoların belirlenmesi, önemli hata ve düzeltmeler sonrası ve sprint sonlarında regresyon testlerinin gerçekleştirilmesi, geliştirilen scriptler ile regresyon testlerinin sürekli koşulabilir hale getirilmesi.

Retest

Hata düzeltmeleri sonrası re-testler yapılması ve kurumda uygulanan yazılım metodolojisi ve kalite beklentileri dikkate alınarak kod kalitesini artıracak önerilerde bulunulması, önerilerin onaylanması durumunda seçilen opsiyon üzerinden bakım, işletim, destek hizmetinin sağlanması.