Appium ile Mobil Test Otomasyonu Eğitimi

(Android Mobil) Mobil Test Otomasyonu Eğitimi, katılımcılara Appium aracılığıyla Android mobil uygulamalarının otomasyonunu nasıl yapacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

(Android Mobil) Mobil Test Otomasyonu Eğitimi, katılımcılara Appium aracılığıyla Android mobil uygulamalarının otomasyonunu nasıl yapacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Katılımcılar bu eğitim ile mobil test otomasyonunun temel ilkelerini öğrenerek Appium'un kullanımını keşfedecek ve gerçek dünya senaryolarını otomasyonla ele almayı öğrenecekler. Bu eğitime, yazılım test mühendisleri, mobil uygulama test uzmanları, test analistleri ve yazılım geliştiriciler gibi mobil test otomasyonuna ilgi duyan profesyoneller için uygundur.

Eğitim İçeriği:

● Mobil Test Otomasyonuna Giriş

● Appium ve Mobil Test Otomasyonunun Temel Kavramları

● Appium Kurulumu ve Ayarları

● Android Emulator ve Fiziksel Cihaz Ayarlamaları

● Mobil Uygulama Otomasyon Senaryolarının Oluşturulması

● Appium API Kullanımı ve Eleman Seçimi

● Veri Doğrulama ve Etkileşim Testleri

● Hata Yönetimi ve Raporlama Yöntem:

 

Eğitim interaktif dersler, uygulama pratikleri, canlı gösterimler ve örnek senaryolarla katılımcıların Appium kullanımını öğrenmelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılar, eğitim boyunca Appium'u gerçek senaryolarda nasıl kullanacaklarını deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

Ön Koşul ve Derse Hazırlık:

Java veya nesne tabanlı dillerden birisinin orta düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Ders öncesi Java JDK, IntelliJ IDEA, Android Studio, Appium Maven ve TestNG’nin bilgisayarlara kurulması gerekir.

Kazanımlar:

● Appium ve mobil test otomasyonunun temel kavramlarını anlamak

● Appium kurulumunu gerçekleştirebilmek Android emulator ve fiziksel cihazlarda test senaryoları oluşturup yürütebilmek

● Appium API'larını kullanarak mobil uygulama öğelerini etkileşimli bir şekilde test etmek.

● Mobil test otomasyon senaryolarını hata yönetimi ve raporlama ile tamamlayabilmek.