Test Süreç Danışmanlığı

Kurum içinde uygulanan yazılım yaşam döngüsü modeli ne olursa olsun, yazılım test stratejinizin oluşturulması, bu stratejiye uygun mimarinin belirlenmesi, kurumunuzun ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yeni yaklaşımlara adapte edilebilen test adımlarının tasarlanmasını amaçlıyoruz.

Dünyaca kabul görmüş test standartları ve yöntemlerini, kurumda uygulanan yazılım methodolojisini ve en önemlisi kalite beklentilerini dikkate alarak, test süreçlerini tasarlıyoruz ve/veya hali hazırda var olan test pratiklerini optimize edecek öneriler oluşturuyoruz.Yazılım test tasarım çalışmalarımızda, test planlaması, senaryoların hazırlanması, ortamın kurulması, çalıştırılması, raporlanması ve test kapanışına kadar olan tüm aktiviteleri detaylandırıyoruz. Her bir adım için değerlendirme metriklerinin (KPI) tanımlanmasını içeren politikaların, stratejilerin oluşturulmasını sağlıyoruz.