DevOps Danışmanlığı

DevOps, BT içinde yazılım geliştiricilerle BT Operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla yazılım geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Bu hizmetimizde, DevOps mimarisinin tasarlanması ve işletime alınması, böylelikle geliştirilen yazılımların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması amaçlanır.

Uzman DevOps takımımız ile altyapınızı, uygulama geliştirme süreçlerinizi oluşturup, yönetmek ve izlemek ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Öncelikle doğru DevOps stratejilerini kurguluyoruz. Ortaya konan stratejilere en uygun DevOps çözümlerini ve bu çözümlerin devreye alınması için gereken danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sağlıyoruz.


Danışmanlık modelimiz şu temel adımlardan oluşur:

  • Değerlendirme
  • Planlama
  • İşletim
  • Düzeltme
  • Kalite Ölçümü