Hizmetlerimiz

Yazılım Test ve Kalite Güvencesi Hizmetleri

Uzman kadromuz ve kapsamlı hizmet portföyümüzle, kurumunuzun yazılım test ihtiyaçlarını karşılamak için yanınızdayız.

Kurum içinde uygulanan yazılım yaşam döngüsü modeli ne olursa olsun, yazılım test stratejinizin oluşturulması, bu stratejiye uygun mimarinin belirlenmesi, kurumunuzun ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yeni yaklaşımlara adapte edilebilen test adımlarının tasarlanmasını amaçlıyoruz.
Yazılım sürecinde ihtiyaç duyduğunuz test aktivitelerinin gerekleştirilebilmesi için, sizin adınıza tüm yapının tasarlanması, kaynakların temini ve uçtan uca hizmet olarak işletilmesini amaçlarız. Stratejisinden operasyonuna kadar ölçülebilir ve işlem hacminiz ne kadar artarsa artsın sürdürülebilir olarak, yönetilen hizmet modelinin tüm avantajlarına sahip olursunuz.
Yazılım dünyasında yapılan değişiklikler ve geliştirmelerin sıklığı, uygulamanın devamlılığı üzerinde kritik etkiye sahip hale gelmiştir. Bir geliştirici, yazılımda yer değişikliği yaptığında veya yazılıma yeni parça eklediğinde, beklenmedik sonuçlara yol açma olasılığı gün geçtikçe yükselmektedir. Bu hizmetimizde, yazılım değişikliklerinizin etkisini geniş bir kapsamda ve erken tespit etmenizi mümkün kılacak sistematik test yapısını kurmayı amaçlıyoruz.
Sistemlerin yoğun kullanım altındaki davranışını ölçmek için yapılan testlerdir. Sistemlerinize sıradışı yoğunlukta talep yaratarak, olası davranış farklılıklarını yakalayan ve buna göre uygulamada yapılması gereken optimizasyon noktalarını tespit etmeyi amaçlıyoruz.
Manuel test kapsamınızdaki tekrarlı işlerinizi otomatize ederek, kaynaklarınızın harcadığı zamanı ve eforu azaltmanızı amaçlıyoruz.
Uygulanabilirlik, süreklilik ve gelişime açıklık perspektiflerini gözeterek ürün ve organizasyonunuzun ihtiyaçları çerçevesinde tasarladığımız test otomasyon mimarisi ile çözümler sunuyoruz. 
Geleneksel test yöntemleriyle tespit edilmesi mümkün olmayan, kodun içerisinde bir risk faktörü olarak bulunan alanları tespit ederek, gelecekteki olası hataları da henüz oluşmadan engellemiş olmayı amaçlıyoruz. Yapılan analizlerle kurumuzda işlettiğiniz test modelinizin güncelliğini korumasını sağlıyoruz. Kod analizleri statik ve dinamik olmak üzere iki temel şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumların dijital altyapılarının ayrılmaz ve kritik parçalarından biri API ve Web servislerdir. Kendine özel yapısı ve test ihtiyacı olan API ve webservislerin, uçtan uca test edilebilmesi için gerekli çözümleri sunmak bu hizmetimizin amacıdır.
Mobil uygulamalar artık kurumlar için olmazsa olmaz dijital ürünü. Bu dünyada cihaz çeşitliliği artışını düşündüğünüzde, test için yüzlerce cihaz ve insan kaynağı ihtiyacı gündeme geliyor. Ayrıca mobil uygulama teknolojilerinde deneyim; test hizmetleri gündeme geldiğinde önemli bir rol oynuyor. Mobil uygulamalarınızın, test ihtiyacını gerçekçi, uygulanabilir ve maksimum fayda ile stratejisini belirlemek, yüzlerce gerçek cihazla ve onlarca eğitimli kaynakla koşum sistemini oluşturmak bizim amacımız.
DevOps, BT içinde yazılım geliştiricilerle BT Operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla yazılım geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Bu hizmetimizde, DevOps mimarisinin tasarlanması ve işletime alınması, böylelikle geliştirilen yazılımların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması amaçlanır.
Test ve kalite alanındaki uluslararası standartları ve en güncel pratikleri eğitimlerimizle ekiplerinizin gelişimine destek oluyoruz.