Test Otomasyonu

Web, mobil veya masaüstü uygulamanızda uluslararası pratik ve standartlar kullanılarak, özel test otomasyon yapısı geliştiriyor ve devreye alıyoruz.

Scope

Uygulanabilirlik, süreklilik ve gelişime açıklık perspektiflerini gözeterek organizasyonunuzun ihtiyaçları çerçevesinde tasarladığımız test otomasyon mimarisi ile BDD Scripting yapısını projeye entegre ediyor, böylelikle yazılım geliştirme pratiğine sahip olunmasa bile ürün bilgisine sahip kullanıcılar tarafından kolaylıkla geliştirilebilen test otomasyon sistemi tasarlıyoruz.

Projelerde kendi geliştirdiğimiz ürünleri veya açık kaynak ürünleri kullanıyoruz. Bu durum, araçlar için ayrı bir kaynak ayrılmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Uygun mimari tasarımı sizin adınıza geliştirip işletiyoruz. Test otomasyon çözümümüz ile yazılım kalite kontrol ve güvence faaliyetlerinin verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz.

Process

Analiz ve Değerlendirme

Analiz edilen iş, sistem ve test gereksinimleri doğrultusunda çözümünüze uygun araç ve teknoloji seçimi gerçekleştirilir.

Planlama

Proje kapsamı ve kaynakları belirlenir. Projede gerçekleşebilecek riskler ve önlemler tanımlanır.

Test Mimarisi

Jenerik methodlar geliştirilir ve bu methodlar tüm sistem içerisinde kullanılacak şekilde devreye alınır. Senaryoların geliştirilmesini sağlayan BDD frameworkü, test otomasyon sistemine entegre edilir. Test senaryolarının otomatik olarak başlatılabilmesi için CI/CD entegrasyonu gerçekleştirilir.

Test Senaryolarının Hazırlanması

Test senaryoları hazırlanır ve işletilmeye hazır hale getirilir.

Test Koşumu ve Raporlanması

Test koşumu istenilen saatte ya da build sonrası otomatik olarak başlayacak şekilde gerçekleştirilir ve ilgili koşuma ait raporlar otomatik olarak oluşturulur ve paydaşlara iletilir. Gerçekleştirilen koşumlara ait sonuçlar dashboard üzerinden de görüntülenebilir.

Bakım

Yeni eklenen veya güncellenen özellikler için test senaryoları hazırlanır ve otomasyon kapsamına dahil edilir.

Advantages

1
Verimlilik

Sunduğumuz test otomasyonu hizmeti ile tekrarlı testlerinizi manuel olarak insan eforuyla işletmeniz yerine, otomasyon testlerine dönüştürerek yazılım geliştirme döngünüzün süreçsel ve operasyonel verimliliğini arttırmış oluyoruz.

2
Sürdürülebilirlik

Mevcut test paketlerinin veya test ortamlarının yeniden kullanılabilmesini mümkün kılıyoruz.

3
Bakım Kolaylığı

İşletim ve bakım operasyonel efor ihtiyacını minimum seviyeye indiriyoruz.

Engagement Models


Project Based Model

We implement our customers' projects, which are in different realization stages and have variable and complex requirements, with our expert test staff and our approach in accordance with international testing standards.

Managed Service Model

In the managed service model, we undertake the end-to-end responsibility of our customers' software quality processes, and we perform test strategy and test plan preparation, running tests, error management, reporting and optimization studies that will make the software life cycle smooth.

Outsourcing Model

With our outsourcing model, you can add the QA resources you need to your team and expand your team's technical capabilities.