Performans Testi

Performans testi, yazılım uygulamanızdaki performans darboğazlarını belirlemek üzere gerçekleştirdiğimiz fonksiyonel olmayan test çeşitlerinden biridir.

Scope

Belirli bir iş yükü altında uygulamanızın hızını, yanıt süresini, kaynak kullanımını, kararlılığını ve ölçeklenebilirliğini test edip raporlayarak sorunların farkedip ortadan kaldırmasını sağlıyoruz. Performans testi üzerine geliştirmiş olduğumuz ürünümüz Loadmance sayesinde bu alanda çok daha esnek olup özel hizmetler sunabiliyoruz. Loadmance ile uygulamanıza uygun konfigürasyonları seçerek CPU ve bellek gibi kaynakların uygulamanın farklı bölümleri tarafından nasıl tüketildiğini modelleyip bunları simüle edebilmek mümkün hale geliyor. Bunlara ek olarak yerel makine ve coğrafi sınırlar ile sınırlı kalmayıp farklı sunuculardan ve ülkelerden dağıtılmış testler gerçekleştirerek uygulamanızın ihtiyacına göre performans testi hizmeti sağlayabiliyoruz. Özelleştirilebilen raporlama ekranlarımız sayesinde derinlemesine analizlerle detaylı olarak performans testi sonuçlarınızı raporluyoruz.

Engagement Models


Project Based Model

We implement our customers' projects, which are in different realization stages and have variable and complex requirements, with our expert test staff and our approach in accordance with international testing standards.

Managed Service Model

In the managed service model, we undertake the end-to-end responsibility of our customers' software quality processes, and we perform test strategy and test plan preparation, running tests, error management, reporting and optimization studies that will make the software life cycle smooth.

Outsourcing Model

With our outsourcing model, you can add the QA resources you need to your team and expand your team's technical capabilities.