Mobil Test

Mobil Test Otomasyonu Hizmeti ile yazılım geliştirme hızınız azaltılmadan ürün risklerini tespit edip, çözümü için katkı sağlayarak ürün kalitenizi geliştiriyoruz.

Scope

Mobil test otomasyonu Hizmeti ile yazılım geliştirme hızınız azaltılmadan ürün risklerini tespit edip, çözümü için katkı sağlayarak ürün kalitenizi geliştiriyoruz.

Process

Analiz

Uluslararası test standartları ve yöntemleriyle mevcut sistemin analiz edilmesi.

Kurgu

Mobil test otomasyon yapısının kurumun ihtiyaçları gözetilerek açık kaynak kodlu araçlarla kurgulanması.

Test Senaryolarının Hazırlanması

Uluslararası test standartları ve yöntemleriyle test senaryolarının hazırlanması.

Test Çeşitlerinin Belirlenmesi

Test senaryolarının fonksiyonalite, performans, negatif scenario gibi uluslararası standartlardaki test çeşitleri ile belirlenmesi, scriptlerin geliştirilmesi ve test senaryolarında kuruma özgü geliştirilmesi.

Koşum

Koşuma hazırlık durumunun kontrolü için ön koşumun gerçekleştirilmesi, koşum sonuç raporlarının her gün yayınlanması ve analiz edilmesi.

Geliştirme

Bulunan hatalara ilişkin görsel materyallerle desteklenen açıklayıcı hata kayıtlarının geliştiricilere gönderilmesi.

Regresyon Testi

Senaryoların belirlenmesi, önemli hata ve düzeltmeler sonrası ve sprint sonlarında regresyon testlerinin gerçekleştirilmesi, geliştirilen scriptler ile regresyon testlerinin sürekli koşulabilir hale getirilmesi.

Retest

Hata düzeltmeleri sonrası re-testler yapılması ve kurumda uygulanan yazılım metodolojisi ve kalite beklentileri dikkate alınarak kod kalitesini artıracak önerilerde bulunulması, önerilerin onaylanması durumunda seçilen opsiyon üzerinden bakım, işletim, destek hizmetinin sağlanması.

Advantages

1
Kesintisiz kalite güvencesi

Mobil test otomasyonu hizmeti ile uygulamalarınızın performanslarını iyileştirmek için yapılan testlerin sıklığı artırılır. Test senaryolarınızın CI / CD süreçleri ile entegrasyonunu sağlayarak Jenkins üzerinden her gün koşulmasını sağlarız. Böylece testi, yazılım yaşam döngünüzde sürekli hale getirir ve ürününüzün doğruluğunu artırırız.

2
Uyumluluk

Uygulamalarınızın farklı marka ve modellerdeki gerçek cihazlarla uyumluluğunun test edilmesini sağlarız. Bu kapsamda, çok çeşitli gerçek mobil cihaz ve çok çeşitli ortamlarda uygulamalarınıza test yapma olanağı tanıyarak web ve mobil uygulamalarınızın kalitesini artırırız. Sunulacak hizmet ile otomatize edilen testlerin gerçek cihazlarda ve emülatörlerde koşulmasına olanak sağlanmaktadır. Böylece uygulamanızın farklı cihaz ve ortamlara uyumluluğunu ölçümler ve arttırırız.

3
Maliyet Avantajı

Sunulacak mobil test otomasyonu ile kod hatalarının geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit edilmesi sağlanarak, uygulama sorunlarının daha erken düzeltilmesi ile gereksiz eforların önüne geçilerek maliyet avantajları sağlanır. Test otomasyonu süreci bir kez devreye sokulduktan sonra, test yaşam döngüsünde kazanılan zaman sayesinde ürünler daha hızlı yayınlanır. Böylece kurumun operasyon maliyetlerinin kolay yönetilmesine ve düşürülmesine katkı sağlanır.

4
Hızlı Geribildirim ve Geliştirme Avantajı

Sunulacak mobil test otomasyonu ile, uygulama geliştirme iş akışının başlarında hataları yakalamanız sağlanarak herhangi bir yeni özellik için geri bildirim döngüsünü optimize ederiz. Ayrıca kısa sürede tespitlerle daha az hata olmasını sağlayarak, test edilen uygulamanızda yeni bir özelliğin devreye alınması için gereken süreyi kısaltırız.

Engagement Models


Project Based Model

We implement our customers' projects, which are in different realization stages and have variable and complex requirements, with our expert test staff and our approach in accordance with international testing standards.

Managed Service Model

In the managed service model, we undertake the end-to-end responsibility of our customers' software quality processes, and we perform test strategy and test plan preparation, running tests, error management, reporting and optimization studies that will make the software life cycle smooth.

Outsourcing Model

With our outsourcing model, you can add the QA resources you need to your team and expand your team's technical capabilities.